categories

Van klacht naar potentieel leiderschap

 

Mannen op zoek naar emoties en belemmerende gedachten

Ik zie steeds meer mannen die op zoek gaan naar hun emoties en wat hen blokkeert op weg naar eigen verlangens. Vaak worstelt de man met gevoelens van "er niet mogen zijn", verlatenheid en het gemis van hun gevoelswereld.

 

Vaak zie je dat de man zijn oplossing zoekt in de BUITENWERELD! Voorbeelden hiervan zijn die stoere motor of die mooie minnares.

 

Wil je als man een stap zetten richting een toekomst zonder steeds terugkerende frustraties of gevoelens van onmacht, dan is het belangrijk om je bewust te worden van eventuele patronen die je in je leven kunnen blokkeren.

Jaap biedt persoonsgerichte 1 op 1 begeleiding aan mannen

 

Voor de man die:

 • behoefte heeft aan een gesprekspartner, die kan luisteren zonder oordeel, integer en opbouwend is
 • wil ontdekken wie hij echt is
 • wil omgaan met eenzamheid, leegte en machteloosheid
 • wil ontdekken en doen wat hij echt wilt
 • moeite heeft met empatisch zijn
 • bovengemiddeld interesse heeft in andere vrouwen
 • vaak "foute" vrouwen treft
 • zich afvraagt of hij een vrouw met Borderline - Narcistische - Theatrale persoonlijkheidsstoornis heeft
 • levensfase problematiek ervaart (o.a. adolescentie, ouder worden)
 • geen focus meer heeft, bijvoorbeeld als gevolg van een burn-out of ontslag
 • het moeilijk vindt om bij zijn gevoel te komen en/of over gevoelens te praten
 • een lastige baas hebben en/of moeite heeft met collega’s
 • zich vaak laat meeslepen in allerlei situaties en de problemen van andere mensen
 • meer hun mannelijkheid willen laten laten zien
 • problemen heeft op het gebied van relaties en/of intimiteit
 • problemen heeft op het gebied van zijn vaderschap
 • vaak alles alleen in zijn leven doet. Maar meer wil samenwerken
 • problemen heeft als gevolg van een echtscheiding
 • in een samengesteld gezin leeft en daarin tegen problemen oploopt
 • rouwt om het verlies van een dierbare
 • een negatief zelfbeeld heeftZelf aan de slag naar psychische vrijheid en vitaliteit

Volgens de grondleggers van de Analytische psychologie heeft ieder mens een aangeboren drang om zich persoonlijk te ontwikkelen. Ook bezitten we allemaal een natuurlijke wilskracht om te onderzoeken wat er aan de hand is wanneer onze ontwikkeling stagneert.


Als jouw begeleider en gids is het niet mijn taak om vast te stellen wat er bij jou speelt en wat je daaraan zou moeten doen.


Jijzelf analyseert, verheldert en wendt je vermogens tot zelfontplooiing aan om tot positieve verbeteringen te komen. Als een explorerende “vriendelijke krijger” ben je bereid alles onder ogen te zien. Je bent in staat om jezelf vrij te maken van steeds terugkerende frustraties of gevoelens van onmacht.

 

Door mijn begeleiding leer je als man:

 • je intuïtie te (h)erkennen en te volgen
 • grenzen te stellen en te handhaven zonder overspannen of burn-out te raken
 • omgaan te met leegte, eenzaamheid en machteloosheid
 • verlangens serieus te nemen en kenbaar te maken
 • je gedragspatronen rondom boosheid en frustratie te (h)erkennen
 • moedig én kwetsbaar te communiceren
 • liefdevol om te gaan met jezelf en de ander.

 

 

Mijn begeleiding stelt je als man in staat om:

 • duidelijk, gevoelig en oprecht te zijn naar jezelf en de ander
 • verantwoording te nemen voor je eigen verlangens
 • jezelf te dragen en niet-weten als een bron van ontwikkeling zien
 • onwenselijk gedrag op te merken en daar wat mee te doen
 • zichtbaar, waarachtig en liefdevol te zijn naar jezelf en de ander
 • goed beslissingen te nemen vanuit zowel hoofd, hart én buik
 • compassievol en daadkrachtig te zijn naar het leven.

 

Coachen van mannen

 

Alle belangrijkste mogelijkheden en wetenswaardigheden op een rij. Lees verder!

 

 • Aan deze pagina wordt gewerkt

 

 

“Pas wanneer een man de balans vindt tussen vrouwelijke wijsheid en mannelijke daadkracht, kan hij de verantwoordelijkheid van zijn koningschap opnemen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschouwing

 

Veel mannen zijn opgegroeid zijn in een wereld met veel vrouwelijke rolmodellen en energieën. Vaak in combinatie met zogenaamde afwezige vaders.

 

Daardoor is het moeilijk contact te maken met gezonde mannelijkheid en mannenkracht. We hebben immers te weinig gezonde rolmodellen gehad.

 

Over het algemeen genomen hebben mannen niet geleerd hun ervaring van onvermogen en twijfel te delen met andere mannen.

 

Vaak zien we dan dat mannen hun persoonlijke thema’s met vrouwen onderzoeken en dit veel te weinig ook met mannen doen.

 

Het samen zoeken met andere mannen naar antwoorden zoeken wordt vaak gezien als zwakte bod, want “ik moet het toch alleen kunnen”.

 

Herken je dit? Doorbreek dit patroon!

 

Mannen hebben dit “ik moet het toch alleen kunnen” te onderzoeken en kunnen dat het best leren in contact met andere mannen via broederschap en verbinding.

 

Voor trainingen met kleine groepjes andere mannen kies je voor www.mannentijd.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle belangrijke aspecten van Analytische therapie op een rij

 

 

Heb je behoefte aan individuele begeleiding kies dan voor individuele begeleiding van Jaap.

Meer weten?

Neem contact met mij op voor een persoonlijk verkennend gesprek?