categories

Informatie voor werkgever of verwijzer

Worstelt u als werkgever, bedrijfsARBO-, verzekerings arts of verwijzer ook met vragen rond de gezondheid van uw medewerker of cliënt?

 

Steeds meer mensen (uw bedrijfskapitaal) houden zich bezig met ernstige levensvragen. Vaak vragen op belangrijke kruispunten in hun leven. Dat kunnen vragen zijn over privé- of werksituaties. Of (on)begrepen gezondheidsklachten (SOLK)₁₎  die een rol spelen.

₁₎ Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

 

Medewerkers met symptomen van burn-out, lichaamsovergewicht, verlies, midlife crisis, ongezonde werkstress of depressies functioneren verre van optimaal. Bovengenoemde symptomen steken vooral de kop op bij veertigers en geven aanleiding tot een verhoogd ziekteverzuim.

Antwoorden zijn vaak moeilijk te vinden.

 

Ontbreekt goede begeleiding, dan is de kans op langdurig ziekteverzuim van deze werknemers groot!

 

De sleutel naar duurzaam herstel

In tegenstelling tot andere aanbieders bieden wij analytisch therapeutische coaching waarbij wij op zoek gaan naar de veroorzaker(s) van de symptomen. Nagenoeg altijd zorgt psychische onbalans voor (over)vermoeidheid of lichamelijke klachten.

Wij richten zich dus in tegenstelling tot de hedendaagse cognitieve gedragstherapie niet op het symptoom of het uiterlijk gedrag, maar op de onbewuste oorzaak die onder dat gedrag of klacht ligt.

 

Op een ontspannen manier een duidelijk beeld krijgen van wat er speelt? GroeneCoaching biedt diverse preventieve en herstel programma’s om uw medewerker weer gezond aan het werk te krijgen en te houden.

Onze deskundigheid zorgt ervoor de moeilijkheden van uw medewerker of cliënt inzichtelijk te maken en van daaruit duurzaam te herstellen.

Heeft u vragen?

Contact

Betrokkenheid, eigen initiatief en motivatie

Uit onderzoek  en onze ervaring blijkt dat eigen initiatief een positiever effect op het herstel heeft dan verplichte deelname aan een opgelegde hulpverleningsvormen.

Op eigen initiatief een begeleidingsvorm mogen kiezen verhoogt de motivatie en het rendement.

 

Informeren opdrachtgever of verwijzer

Goede communicatie en afstemming met alle betrokkenen bevordert het herstelproces. Met in achtneming van privacy en vertrouwensband van uw en onze client zullen wij u tussentijds informeren over de voortgang van het herstelproces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergoedingsmogelijkheden

Vele particulieren, werknemers en ondernemers zijn dankzij hun motivatie en onze begeleiding weer duurzaam hersteld en arbeidsgeschikt. Steeds meer werkgevers en verzekeraars vergoeden onze preventieve en herstel programma’s.

 

 

Vergoeding voor werknemers en organisaties:

Via onder andere bedrijfsverzekeringen.

 

 

Vergoeding voor ondernemers:

Via arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV); Ondernemers kunnen de trajectkosten fiscaal aftrekken als bedrijfskosten.

 

 

Vergoeding voor mensen met een UWV-ziektewetuitkering:

Via uitkeringsinstantie UWV.