categories

Visie van GroeneCoaching

 

Mijn naam is Jaap de Vries en het is mijn missie om mannen, vrouwen en jongeren te ondersteunen met deskundigheid en onverdeelde aandacht, zodat ze ZELF kunnen groeien.

 

Natuur en beweging zijn hierbij het ultieme gereedschap.

 

Zien we elkaar in het Groene Hart?

 

 

Waar staat GroeneCoaching voor?

  • Integrale toewijding van je coach
  • Ervaar de natuur, kom in beweging
  • Geen opgelegd systeem of regels
  • Stoornis, label, ziektebeeld? Jij bent zoveel meer!
  • Jouw kracht, JOUW groei!Integrale toewijding door je coach

GroeneCoaching blinkt uit in het bieden van integrale toewijding.

 

Ik geef op geïntegreerde wijze aandacht aan lichaam, psyche en zingeving. Niemand functioneert los van zijn of haar sociale context, dus we kijken aandachtig naar je familie, gezin, werk en relaties.

 

Mijn benadering is uniek door de basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen, openheid, kunnen luisteren en analyseren. En op basis van echte interesse durven doorvragen, zodat we tot de kern komen.

 

Als coach durf ik mij kwetsbaar op te stellen, zodat er een ECHT gesprek ontstaat.

 

 

Stoornis, label, ziektebeeld? Jij bent zoveel meer!

De huidige gezondheidszorg is vaak niet in staat om "echte" zorg te bieden vanuit een integraal mensbeeld.

 

Alles lijkt te draaien om de diagnose (die vaak te snel of te voorbarig wordt gesteld) en medicatie (onder druk van de farmaceutische industrie). Er worden vaak in een vroeg stadium etiketten geplakt die passen bij een bepaald ziektebeeld of symptomen. Maar zo'n etiket kan op verschillende niveaus belemmerend werken.

 

Er wordt niet altijd gevraagd naar vroegere ervaringen en het veiligheidsgevoel tijdens de kindertijd. Oorzaken voor de huidige onbalans liggen juist vaak in het verleden. Door te onderzoeken welk gevoel en welke overtuigingen zijn blijven hangen uit die tijd, kan er al heel veel opgelost worden.

 

In mijn praktijk ondervind ik dagelijks dat je veel meer kunt bereiken door de aandacht te vestigen op de persoon in plaats van de diagnose. En door te werken met zijn of haar EIGEN ontwikkeling, drijfveren en kracht.

 

Daar waar de reguliere geestelijke gezondheidszorg niet aan jouw behoefte kan voldoen, biedt GroeneCoaching een gepassioneerd en gepersonaliseerd alternatief.

 

 

Ervaar de natuur, kom in beweging!

De natuur heeft een onmiskenbare meerwaarde als het gaat om opnieuw in balans komen.


In mijn afstudeerscriptie schrijf ik over de positieve invloed van de natuur. Eerst de prikkeling van alle zintuigen, maar ook het contact met natuurlijke (levens)energie dat je kunt waarnemen op een andere frequentie zorgen ervoor dat jij je beter gewaar wordt van eigen emoties.


Jouw lichaam in beweging laat jouw geest ontspannen. De natuur brengt je meer in contact met jezelf. Er komt dan snel een dieper gesprek op gang. Tijdens de wandeling is er ruimte voor woorden, maar ook voor stilte, gedachten, gevoelens en emoties.

 


 

Jouw kracht, jouw groei!

Volgens de grondleggers van de Analytische psychologie heeft ieder mens een aangeboren drang om zich persoonlijk te ontwikkelen. Ook bezitten we allemaal een natuurlijke wilskracht om te onderzoeken wat er aan de hand is wanneer onze ontwikkeling stagneert.

 

In mijn coachingrol ben ik vooral een gids. Het is niet mijn taak om vast te stellen wat er bij jou speelt en wat je daaraan zou moeten doen.

 

Jijzelf analyseert, verheldert en wendt je vermogens tot zelfontplooiing aan om tot positieve verbeteringen te komen. Als een explorerende “vriendelijke krijger” ben je bereid alles onder ogen te zien. Je bent in staat om jezelf vrij te maken van steeds terugkerende frustraties of gevoelens van onmacht.

Onze werkvormen

 

 

 

 

Veel mensen voelen zich niet veilig. Ze zijn gespannen, zitten vast, zijn slachtoffer of ze ervaren de gevolgen van een verkeerde levenskeuze. Anderen voelen zich bedreigd door ziekte of een psychische aandoening, door een benarde gezinssituatie, door werk of door financiële problemen.

 

In het helingsproces van pijnlijke ervaringen ligt een groeiproces opgesloten. Waarbij de persoon zich bewust wordt van zijn/haar uniekheid en waarin hij of zij tot een ‘individu' uitgroeit.

 

"Dit individuatieproces beantwoordt eigenlijk aan de natuurlijke loop van het leven, waarin het individu datgene wordt, wat het altijd al was."

C.G. Jung in Archetypen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl G. Jung vergeleek ons hele psychische bewustzijn met een ijsberg die voor één vijfde deel boven de waterspiegel uitkomt terwijl viervijfde verborgen onder water is.

Ons bewuste deel als het topje van de ijsberg. Het deel van de ijsberg dat onder het wateroppervlak ligt, noemen we het onbewuste.

 


Het onbewuste herbergt een schat aan informatie. Niet alleen collectief archaïsch materiaal, ook onze verdrongen emoties, overtuigingen, en onbewuste drijfveren spelen een grote rol op ons gedrag.

 

 
 

Wees niet bang het pad te verlaten;

je voetstappen zijn het pad.

 

- Zen spreuk -