categories

Systematisch Rehabiliteitsgericht Handelen

Jongens werken onder meer aan het omgaan met kwetsbaarheid, het versterken van eigen kracht en van sociale netwerken en aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Zijn ervaringen, wensen en verlangens staan centraal.

 

De basisprincipes van SRH kunnen samengevat worden als:

Presentiegericht

Ik ben aanwezig, kom op tijd en heb een constructieve bijdrage (bij Empowerment bijeenkomsten in de groep) en heb doelen voor mijn eigen leerproces.

 

Herstelgericht

Waar zitten mijn belemmeringen waaruit zijn deze ontstaan? Wat is mijn levensgeschiedenis en heb ik invloed op mijn eigen herstelproces? Hoe pak ik dat aan? Wat zijn hulpbronnen voor mij, hoe kan ik van destructief naar productief gedrag komen?

 

Krachtgericht

Wat is mijn persoonlijke kracht? Waar liggen mijn kwaliteiten/waarden/vaardigheden? En hoe kan ik die kracht vermeerderen en inzetten? Vertrouwen krijgen in die kracht en leren van de begeleider.


De aanpak bestaat uit de volgende zes stappen:

  • opbouwen en onderhouden van een 'werkzame’ relatie’ (met school - gemeente en cliënt)
  • de jongen helpen wensen te formuleren, keuzes te maken en doelen te stellen
  • Verzamelen van informatie en met de jongen een persoonlijk profiel maken
  • de jongen helpen wensen te formuleren , keuzes te maken en doelen te stellen
  • de jongen helpen een persoonlijk plan te maken
  • de jongen helpen het plan uit te voeren
  • proces volgen: leren, evalueren en bijstellen

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De duur van de interventie en de frequentie en intensiteit van de contacten verschillen per jongen, per setting en de afspraken met de opdrachtgever.

 

Er zit een zekere volgorde  in deze activiteiten, maar het zijn  niet allemaal afgebakende stappen. Zo gaat het opbouwen en borgen van een werkzame relatie door gedurende het gehele proces.

 

De handelingen van mij als professional worden voortdurend afgestemd op wat de jongen en de situatie vraagt, maar hij blijft uiteraard tegelijkertijd toekomst- en ontwikkelingsgericht werken.