categories

Artikel in Trouw: "Psychische klachten en arbeidsverzuim"

Onlangs publiceerde Trouw een artikel over arbeidsongeschiktheid door psychische kwalen. Prof. dr. Fred Zijlstra, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie reageert in een paper met zijn visie. “De aandacht moet komen te liggen op duurzame inzetbaarheid van werknemers”.

Twee hoogleraren geven in het artikel redenen voor de toename van uitval op de arbeidsmarkt door stress en psychische klachten. Wat in de betogen van Derksen en Hermanns in Trouw mist, zegt Zijlstra, is de belangrijkste oorzaak voor uitval, namelijk de toenemende werkdruk.

 

De feiten liegen er volgens hem niet om: in de Europese Unie heeft 1 op de 5 werkenden last van psychische problemen (20%) en bedragen de kosten hiervan 3.5 – 4.5 % van het bbp. Voor Nederland betekent dit, uitgaande van die 3.5 %, dat we over € 5.25 miljard praten.

 

Zijlstra vindt dat de aandacht moet komen te liggen op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dat houdt in dat niet alleen de aandacht uitgaat naar het verbeteren van de prestaties, en dus het rendement op het ‘Human Capital’ te verhogen, maar dat het welzijn en gezondheid van werknemers weer centraal komen te staan.

GroeneCoaching zorgt voor duurzame inzetbaarheid!

Wij kijken verder dan het lijf van uw medewerker alleen!

Onze benadering is vanuit een holistisch principe. Een holistische benadering wil zeggen dat lichaam en geest als ook de samenhang met uw leefomgeving als één geheel wordt gezien en als zodanig wordt behandeld.

 

Invalshoek: Jungiaanse psychologie.

Hierbij zijn vertrouwen, authenticiteit en bewustwording (van denkpatronen, zienswijzen en ingesleten gewoontes) de belangrijkste pijlers. Alleen deze benaderingswijze zorgt voor duurzame verandering en inzetbaarheid!

 

Echte verandering verloopt van binnen naar buiten.

Het begint bij je diepste binnenkant.

Wat zijn je diepste overtuigingen,

wat is je karakter, wat zijn je motieven?"

En dan de buitenwereld.


 

Persoonlijk leiderschap is het proces

van het je voor ogen houden

van je visie en waarden,

en je leven aanpassen

om daarmee congruent te zijn.

 

 

Overwinningen op jezelf gaan

altijdvooraf aan overwinningen in

het sociale domein.

 

Je kunt dat proces niet omdraaien.

Net zo min als je de oogst kunt

binnenhalen voordat je gezaaid hebt.

 

Iedereen is daarom uiteindelijk

met persoonlijk leiderschap bezig.

 

Het is het spel van keuzes maken,

dingen laten gebeuren en zorgen

dat het écht iets uitmaakt wat je doet.

 

- Stephen Covey -