categories

Deskundigheid bij trainingen

De basis van onze deskundigheid bij teamcoaching is analytische coaching en therapie. Begeleiders zijn opgeleid op post-HBO niveau. Vaak hebben zij een Jungiaanse analytische benaderingswijze, zowel theoretisch als praktisch. Praktisch wil zeggen dat hij of zij zelf een leeranalyse heeft gedaan bij een erkende analytisch therapeut. Hierdoor heeft hij of zij behalve theoretische kennis ook ervaringskennis in veranderingsprocessen.

 

De begeleiders hebben kennis van de psychopathologie en zijn derhalve bekend met de DSM-IV. Zij zijn zich bewust van de grenzen van hun kennis en weten wanneer door te verwijzen naar de GGZ-instellingen.

 

Begrijpen van binnenuit

Het uitgangspunt van analytische coaching is het bereiken van harmonie tussen de belevingswereld en de buitenwereld. Het gedachtengoed van Jung dient als conceptuele achtergrond. Het “begrijpen van binnenuit” staat centraal in de benadering van de teams en individuen.

 

Clientgerichte benadering van Carl Rogers

Op basis van gelijkwaardigheid creëren wij de voorwaarden waaronder ieder in staat is de eigen ervaringen te onderzoeken, onder ogen te zien en de diagnose te stellen.

 

Kameraad

De begeleider stelt zich niet op als 'expert'. Zijn rol is die van kameraad en ervaringsdeskundige; iemand dit dit pad van verhelderen en inzicht krijgen al eerder heeft afgelopen.

Tip en Quotes

 

Tip:

Vraag, voordat u met een coach, therapeut, psycholoog een traject ingaat eerst wat deze begeleider ontdekt heeft over zijn of haar eigen kindertijd.

Als deze begeleider daar geen antwoord op heeft of niks wil zeggen, dan adviseren wij om niet bij hem of haar in een begeleidingstraject te gaan!

 

Quotes

"Je kunt de wonden van een ander alleen maar genezen als je er zelf ook enkele hebt."

- C.G. Jung -

 

"Therapie begint wanneer je ophoudt de schuld op een ander af te schuiven en je je bewust wordt van je eigen verantwoordelijkheid".

 

"Als je er te veel op vertrouwt dat anderen de strijd wel voor je zullen voeren, verslappen je spieren".

- Irvin D. Yalom -