categories

Inspiratiebronnen

Betrokkenheid, kennis van zaken en plezier hebben in ons werk zijn belangrijke doelstellingen.

Wij streven er elke dag naar om onze activiteiten uit te voeren met compassie, zorgvuldigheid en begrip voor de werkelijke behoefte van mensen en organisaties. Lees hieronder welke deskundigen ons hierin inspireren.

 

  • Het gedachtegoed van Garl Gustav Jung.

Zijn werken De mens en zijn symbolen, Westers bewustzijn en Oosters inzicht en De symboliek van de Mandela vormen geven belangrijke inzichten.

 

  • M.H.M. de Wolf. Inleiding in de psycholanalytische psychotherapie.

Het boek geeft een overzicht van de verschillende psychoanalytische stromingen en sluit aan bij de DSM-IV classificatiesystematiek. Er wordt ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling van de klassieke neurose en van de meer structurele pathologie. Verschillende behandelvarianten komen aan de orde. Van openleggend naar steunend.

 

  • Alice Miller. Psychoanalytica, schrijfster en kunstschilderes.

In o.a. haar boek Het drama van het begaafde kind legt zij uit hoe een kind een uitzonderlijke gevoeligheid heeft ontwikkeld om de stemmingen en noden van andere gezinsleden aan te voelen. Zien zij een verdriet of angst in hun ouders, of merken zij dat ouders hun eigen bestaan zin probeerden te verlenen door veel te verwachten van hun kinderen, dan nemen deze kinderen op jonge leeftijd al de beslissing hun eigen problemen opzij te zetten en zich in te zetten voor de ander................

 

  • De integrale visie van Ken Wilber: Zonder grenzen.

Deze Amerikaanse filosoof heeft in zijn benadering alle belangrijke thema's uit de grote wijsgerige en spirituele tradities samengebracht in een indrukwekkende synthese.

 

  • Rupert Sheldrake: De wedergeboorte van de natuur.

Deze bioloog en vooraanstaand wetenschapper is grondlegger van de theorie van de “morfogenetische velden”. Het boek biedt bouwstenen voor een nieuwe bewustwording op politiek, religieus, sociaal en economisch gebied.

 

  • Joseph Jaworski: Synchroniciteit;  De innerlijke weg naar leiderschap.

Jaworski stimuleert de lezer zijn toekomst zelf vorm te geven, in plaats van voortdurend te reageren op gebeurtenissen van buitenaf. Aan de hand van zijn eigen verhaal en ervaringen laat hij zien dat door een fundamentele verandering van focus een geheel nieuwe manier van leidinggeven kan ontstaan. Een vorm van leiderschap die niet gericht is op het verwerven van persoonlijke macht, roem en status, maar die het geheel dient omdat dat alleen echt werkt!

 

  • Roberto Assagioli. De grondlegger van de psychosynthese.

Assagioli is dé pionier op het gebied van transpersoonlijke psychologie en psychotherapie.  Deze benadering pleit ervoor dat psychologie en psychotherapie ook het religieuze aspect en de meer transcendente aspecten van het menselijk bestaan omvatten.

 

  • Het Tibetaanse boek van leven en sterven. Sogyal Rinpoche.

De in Tibet geboren en opgegroeide schrijver zet een visie uiteen die mensen mogelijkheden om het (Tibetaans) Boeddhistische onderricht te begrijpen, te belichamen en in hun dagelijks leven te integreren om zo anderen en de gehele wereld ten nutte te zijn.

 

  • De visie op leiderschap van Steven Covey.

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap en De achtste eigenschap; van effectiviteit naar inspiratie. Covey legt het accent bij veranderen vooral op individuele keuzes en onafhankelijke zelfgroei. Mensen die onafhankelijk zijn, kiezen hun eigen doel. Zij houden dit doel voor ogen, rangschikken hun prioriteiten volgens dit doel en gaan gedisciplineerd te werk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In elke spirituele traditie wordt benadrukt dat ons menselijk leven uniek is en een potentieel heeft dat wij doorgaans nauwelijks beseffen.Denk maar aan een blinde schildpad, die rondzwemt in de diepten van een oceaan zo groot als het universum.

 

Aan de oppervlakte drijft een houten ring, die door de golven heen en weer geslingerd wordt.

 

Elke honderd jaar komt de schildpad één keer boven.

 

Volgens de Boeddhisten is het moeilijker als een menselijk wezen geboren te worden dan het voor een schildpad is om boven te komen met zijn hoofd door de houten ring!

 

 

- Vrij uit: “Het Tibetaanse boek van leven en sterven -