categories

"Het onzegbare inbeeld"

Een zeer effectief en krachtig programma voor verandering en vernieuwing.

 

In de module Creatieve Beeldtaal  laten  wij  jou individueel opdrachten uitwerken door middel van tekeningen. Deze opdrachten worden opgesteld naar aanleiding van jouw hulpvraag.

 

 

Werkwijze

Beelden, in dit geval tekeningen, worden gemaakt vanuit het onbewustzijn van de mens. Dit beeld vertelt over de bijzondere organisatie van menselijke processen en onbewust conflictueus materiaal.

 

“Een beeld dat iets uitdrukt van wat niet gezegd of zelfs niet gedacht mag worden” en toch op een voorzichtige wijze door de barrière van de mens heen breekt. .

Met de juiste begeleiding en analyse van de tekeningen, geven deze een zeer heldere kijk op wat er gaande is. Het ontstane beeldmateriaal biedt ingangen tot diepgaande veranderingen en vernieuwing. Veranderingen die voor meer inzicht en echtheid zorgen.

 

Belangrijke noot: Je hoeft absoluut niet te kunnen tekenen. Een artistiek resultaat is niet belangrijk.

 

Dr. Carl Gustav Jung gebruikte In zijn psychologie o.a. tekeningen om cliënten inzicht te laten krijgen in zichzelf. In de analytische coachingspraktijk is het een middel om meer te weten te komen over blokkades en het functioneren van de cliënt.

 

Vrij tekenen

Wellicht na een korte ontspanningsoefening en een bepaalde opdracht van de begeleider ga je aan de gang.

Je beeld alles af door dat te tekenen wat je voor de geest komt……. Je hoeft je niet te bekommeren over de stijl of kwaliteit van de tekening.

 

Jouw gemaakte tekening zou je moeten begroeten al was het iemand uit een ver land waarvan de gewoonten veel verschillen van de onze. Je hoeft geen oordeel te geven. Op de vraagstelling van de begeleider probeer je associërend antwoord te geven. Alsof je luistert naar het verhaal van de persoon uit dat verre land.

 

Wil je nog meer weten over de kracht van de tekening? Neem contact met mij op.

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeldtaal analyse is een weinig

beladen instrument en kan daardoor

subtiel worden ingezet in gevoelige situaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tekening omzeilt het cognitieve

veiligheidssysteem en geeft een beeld

van de innerlijke beleving!