categories

Generatieoverdracht

 

Ouders willen het beste voor hun kinderen. Een vaak gehoorde uitdrukking is “Ik wil ze een fijne jeugd bezorgen”. Grote kans dat men eigenlijk bedoelt: “Mijn kinderen zullen niet zo een rotjeugd krijgen als ik!”

 

Ondanks deze goede intenties, blijkt dat ouders of verzorgers toch het één en ander overdragen op hun kinderen. Onbewust.

Grensoverschrijdend gedrag kan van emotionele, fysieke, seksuele of geestelijke aard zijn. Het komt voor in vele gradaties. Ouders die in een vroeger levensstadium met subtiel kleine of grotere trauma's of verwaarlozing te maken hebben gehad, kunnen dit grensoverschrijdende gedrag opnieuw toepassen op hun kinderen. Ook de echtgeno(o)t(e) en andere dierbaren zijn hiervan vaak het slachtoffer. De negatieve gevolgen uiten zich in symptomen en psychologisch gevangenschap.

 

Lees verder over gevangenschap.

 

In de psychologie houdt men er rekening mee dat grensoverschrijdingen tot drie opeenvolgende generaties kunnen worden doorgegeven.

 

 

Geestelijke gezondheid voor ouder en kind

De visie en methodiek van GroeneCoaching zijn erop gericht dat mensen zichzelf kunnen bevrijden uit hun psychologisch gevangenschap. De vernietigende energie zal wegebben. Ze zullen zich openstellen voor het positieve en een grote innerlijke vrijheid ervaren.


Jongeren hebben de moeilijke taak zich bewust te worden van de mogelijke gevolgen van hun opvoeding, voordat ze zelf kinderen krijgen en ook hen opzadelen met een emotionele last. 

Het positieve gevolg hiervan is dat de generaties van onze kinderen en kleinkinderen gevrijwaard blijven van doorgegeven kwetsingen en kwellingen. Het maakt deze generaties vrijer en gelukkiger, en dit zal terug te zien zijn in de maatschappij.

 

 

Terug

 

 

 

 

"Als we iets in het kind willen veranderen,

moeten we het eerst onderzoeken en kijken

of het niet iets is wat beter

in onszelf kan worden veranderd."

 

- C. G. Jung -
Over kinderen


Je kinderen zijn je kinderen niet.

Zij zijn de zonen en dochters van

's levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door je, maar zijn niet

van je, en hoewel ze bij je zijn,

behoren ze je niet toe.


Je mag hen je liefde geven, maar niet

je gedachten, want zij hebben

hun eigen gedachten.

 

Je mag hun lichamen huisvesten,

maar niet hun zielen, want hun zielen

toeven in het huis van morgen, dat je

niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.

 

Je mag proberen gelijk hun te worden,

maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug, noch blijft het

dralen bij gisteren.

 

Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als

levende pijlen worden weggeschoten.
De boogschutter ziet het doel op de weg

van het oneindige, en hij buigt je met zijn

kracht opdat zijn pijlen snel en

ver zullen gaan.


Laat het gebogen worden door de hand van

de boogschutter een vreugde voor je zijn:
want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,
zo mint hij ook de boog die standvastig is.


- Kahlil Gibran, De Profeet -

 

Meer weten?

 

Alle belangrijke aspecten van Analytische therapie op een rij