categories

Empowerment groepstraining

Steun van de groep

Onze empowermenttrainingen zijn groepstrainingen. Hier ontdekt de deelnemer dat hij niet de enige is met moeilijkheden, en dat je er niet alleen voor staat. Contact met de anderen en het delen van ervaringen maakt de deelnemers alleen maar sterker.

 

Empowerment is een trainingstraject dat cliënten helpt om weer stevig in de schoenen te staan. Met behulp van coaching-, groepsgesprekken en werkvormen (opdrachten), werken we aan bewustwording, persoonlijke kracht en het realiseren van persoonlijke doelen.

Stil staan bij een essentiële vragen

 

Empowerment is meer dan alleen praktische begeleiding

Waar andere coaches zich richten op praktische en cognitieve begeleiding (beroepskeuze, motivatie en sollicitatietraining) gaan wij dieper. De deelnemer doet zelfonderzoek;

 

  • Doe ik wat ik wil en wil ik wat ik doe?
  • Onderzoekt zijn drijfveren en belemmeringen

en ontdekt persoonlijke kernwaarden: wat écht belangrijk is. Hij wint aan zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Veel aandacht gaat uit naar het leren ombuigen van belemmerende overtuigingen (“ik ben minder waard dan anderen”, “ik kan niks”).

Hier heeft hij voor de rest van zijn leven iets aan!

 

Zeer persoonlijke begeleiding

Naast de groepsbijeenkomsten heeft de client  individuele coachinggesprekken. In deze sessies leert hij veel bij over zichzelf. Er gaat veel aandacht naar beleven, ervaren, voelen en emotie.

 

Weg met belemmerende overtuigingen

Zo wordt geleerd dat het denken en doen niet meer bepaald wordt door  'negatieve gedachten' of door ‘wat de buitenwereld ervan denkt’. Hij ontwikkelt een heldere, realistische kijk op zichzelf en de wereld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kost je energie en wat geeft energie?

Waar ga je voor?