categories

Resutaat gerichte counseling


Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulp. Het richt zich op het hier en nu. Je kunt bij een counselor terecht voor het oplossen van problemen en het omgaan met bepaalde zaken in je leven.


Denk bijvoorbeeld aan:

  • het oplossen van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden en talenten
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden


Counseling is een goede manier om snel vooruit te komen. Het is immers pragmatisch en resultaatgericht. Je zal je ook gesteund voelen

 

Achtergrond

Counseling heeft zijn oorsprong in de humanistische psychologie. Carl Rogers is de belangrijkste vertegenwoordiger van deze stroming. Rogers is voor mij als counselor (of coach) een belangrijke inspirator.

 

De rol van de counselor

Ik kan jou succesvol begeleiden en steunen doordat ik als counselor voldoe aan drie voorwaarden:

  • empathie
  • onvoorwaardelijke acceptatie
  • congruentie

 

Empathie

Empathie staat voor 'de wil om te begrijpen'. De humanistische psychologische stroming gaat ervan uit dat mensen een oerdrang hebben tot ontwikkeling. In ieders ontwikkelingsproces speelt empathie een grote rol.


Ik zal me voornamelijk richten op jouw emotionele ervaring en beleving. Door begrip te hebben (en dit ook te uiten) voor jouw emotionele ervaring en beleving, ontstaat er bij jou inzicht in blokkades. Vervolgens kun je daarmee aan de slag.

 

Onvoorwaardelijke acceptatie

Onvoorwaardelijke acceptatie vind ik heel belangrijk. Mijn aandacht is gericht op jouw gedachten, gevoelens en belevingen. Je gedrag zal ik niet veroordelen.


Als ik al jouw gedachten, gevoelens en belevingen accepteer, leer jij dat je jouw eigen gedachten, gevoelens en belevingen ook mag accepteren. Hierdoor druk je ze niet meer weg en kun je open zijn naar jezelf.


Wanneer deze openheid aanwezig is, is het voor jou mogelijk om je, tijdelijk geblokkeerde, persoonlijke groei en ontwikkeling te hervatten.

 

Congruentie

Wanneer mensen niet naar buiten toe uiten wat ze innerlijk denken, voelen en beleven; zijn ze niet congruent. Ze uiten dan gedachten, gevoelens en belevingen die door hun omgeving zijn ingegeven. Met andere woorden; ze gedragen zich zoals zij denken dat anderen willen dat zij zich gedragen.


Congruentie gaat dus over 'echt' zijn. Voor mij als coach geldt dat ik oprecht ben in wat ik verbaal en non-verbaal aan jou communiceer. Als ik congruent ben naar jou toe, dan leer je als vanzelf dat dit ook voor jou het beste werkt. Als vanzelf ga je congruent gedrag vertonen.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empathie heeft niets te maken met sympathie. Sympathie staat namelijk voor medelijden, medeleven en mededogen.

 

N.B. Empathie wordt vaak als synoniem beschouwd aan het woord 'inlevingsvermogen'. Toch gaat empathie verder dan dat.

 

Bij empathie reflecteer je namelijk het verkregen begrip. Met andere woorden: via empathie wíl je de ander begrijpen waarna je dat begrip actief terugkoppelt naar de ander. Op die manier weet en voelt de ander dat je hem / haar wilt begrijpen (en ook daadwerkelijk begrijpt).