categories

Wat is Analytische therapie & coaching

 

Analytische therapie & coaching gaat uit van een duidelijke theorie over hoe onze emotionele worstelingen en problemen ontstaan. Het biedt een concrete methode om deze problemen bij de kern aan te pakken.

 

Analytische therapie werd ontwikkeld door Carl G. Jung, de grondlegger van de zogenaamde diepte-psychologie.


Het verschil met andere vormen van therapie

Andere therapieën binnen de moderne psychologie benaderen de problemen cognitief (vanuit het rationele denken) en gedragsmatig (leren om gaan met bijvoorbeeld angst of stress). Daarmee richten zij zich niet op de totaliteit. Ze sluiten zowel het subjectieve als het onbewuste grotendeels buiten, terwijl we inmiddels weten dat deze factoren een grote invloed hebben op iemands doen en laten.

 

De meeste therapievormen stellen de klacht, symptomen of de verschijningsvorm van het probleem centraal, en niet de mens die dit ervaart. Je wordt geleerd om te gaan met de klacht of het probleem, en je aan te passen. Hiermee krijg je wel de controle terug maar het probleem zelf zal uiteindelijk niet verdwijnen!

 

 

Hoe werkt Analytische therapie?

We moeten altijd streven naar een innerlijke harmonie tussen belevings- en buitenwereld. Alleen dan kun je blijvend gelukkig zijn.

De sleutel is bewustwording. Door je bewust te worden van (eerder) onbewuste ervaringen en belevingen kun je jezelf veranderen. Ingesleten gedragspatronen en denkwijzen vallen hieronder. Denk maar aan wanneer je zegt: “Zo ben ik nou eenmaal”. Zolang je je op bepaalde punten niet bewust bent, loop je steeds weer tegen dezelfde ongemakken aan.

Je gaat begrijpen hoe en waarom je die gedragsvormen, patronen en denkwijzen hebt ontwikkeld (hierbij speelt o.a. het verleden een belangrijke rol). Daarvan leren is zelfontdekking en zelfontwikkeling.

 

 

Einddoel

Door zelfontdekking kom je terecht bij je diepste wensen, dromen en idealen. Deze zijn bij veel mensen (gedeeltelijk) weggemoffeld, ergens in het onbewuste deel van de psyche. Je kunt ze naar boven halen en ernaar gaan handelen.

De persoon worden die je diep van binnen wilt zijn. Dát is het einddoel van Analytische therapie.

Lees meer over deze transformatie

Is Analytische therapie iets voor mij?

 

Het is tegenwoordig steeds gewoner om een therapeut te bezoeken. We leiden immers drukke levens. We gaan soms aan onszelf voorbij. We hebben wellicht te maken met conflicten in onszelf.

 

Dit uit zich bijvoorbeeld in:

  • Moeite hebben met het verdelen van je tijd en aandacht
  • Gespannen relaties in de werk- of privésfeer
  • Irritatie en frustratie
  • Gevoel van machteloosheid
  • Spanningen
  • Te sterk emotioneel reageren op relatief onbeduidende situaties
  • Vage ziekteklachten

Lees meer over innerlijke conflicten en oorzaken van stress

 

Het is niet altijd mogelijk om een duidelijke oorzaak aan te wijzen. Een therapeut (of coach of psycholoog) helpt je op zoek te gaan naar die oorzaak. En vervolgens op dat punt een omslag te maken.

 

Uit ervaring weten wij: onder begeleiding is dit proces effectiever en constructiever dan alleen.

Meer over bewezen effectiviteit

 

 

Analytische therapie bij GroeneCoaching

Wij zijn van mening dat Analytische therapie een manier van leven integreert. We streven naar een levenstijl waardoor je steeds vaker het hier-en-nu ervaart zoals het werkelijk is.

Lees meer over onze werkwijze

 

 

Generatieoverdracht

In het nieuwe hier-en-nu beleef je authentiek contact met jezelf en anderen. Schoonheid en zinvolheid zijn weer vanzelfsprekend. Deze nieuwe levensstijl heeft blijvende positieve gevolgen voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. En misschien nog wel belangrijker, het is van enorme waarde voor wat we onze kinderen kunnen meegeven.

Lees meer over generatieoverdracht

 

 

 

Meer weten?

 

Alle belangrijke aspecten van Analytische therapie op een rij

 

Alle praktische informatie op een rij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytische coaching is niet zo diepgaand als  Analytische therapie.

 

Het is een begeleidingsmethode die zich richt op effectiever functioneren in leven en werk.

 

Wij zijn gespecialiseerd in zowel Analytische therapie als Analytische coaching.