categories

Wat is Analytische coaching?

 

Analytische coaching is: een individueel begeleidingstraject met een coach die je helpt jouw persoonlijke doelstellingen te behalen.

 

Het is geen therapie of psycho-analyse. Samen met de coach ga je aan de slag om vanuit het hier en nu verbeteringen aan te brengen in jouw situatie. Meer plezier in het leven, relatie(s) en werk. Meer voldoening.

 

 

Doelstellingen

De doelstellingen voor jouw coachingstraject kunnen bijvoorbeeld zijn:

 

 • Verandering
 • Meer plezier in het leven
 • Persoonlijke ontplooiing
 • Zelfkennis opdoen
 • Grenzen (beter) aangeven
 • Betere communicatie
 • Durven zijn wie je bent
 • Verantwoordelijkheid durven dragen
 • Het leven naar jouw zin inrichten


De rol van de coach

Ik, Jaap de Vries, ben analytisch coach en ondersteun het begeleidingstraject. Ik sta in dit proces tot jouw dienst als creatieve meedenker, maar ook als klankbord en vertrouwenspersoon. Al naar gelang je behoeften veranderen tijdens het traject.

 

Samen werken we situatiegericht, aan de hand van vragen:

 • Wat is je belangrijkste doel?
 • Welke eerder opgedane ervaringen ondersteunen dit doel?
 • Welke eerder opgedane ervaringen belemmeren het behalen van dit doel?
 • Hoe ziet het eruit als je dit doel hebt behaald?
 • Wat zegt bovenstaande over je identiteit?
 • Welke kwaliteiten en vaardigheden ga je inzetten?
 • Welke moeten er nog ontwikkeld worden?
 • Ga je op basis van deze zelfkennis je doel realiseren of relativeren?

Meer over de Analytisch coach

 

 

Resultaten

De oorzaken van jouw  manier van denken en handelen worden helder. Je ontwikkelt een reëele horizon. Je kijkt weer met een open blik naar je mogelijkheden en je talenten. Je weet wat bij jou past en kan nu geheel eigen keuzes maken die een gunstige gevolgen hebben voor jouw leven, relaties en carrière.

Meer resultaten

Waarin verschilt Analytische coaching van traditionele coaching?

 

De analytisch coach onderscheidt zich van de “traditionele coach” doordat deze zich verdiepende therapeutische vaardigheden heeft eigen gemaakt. Een analytisch coach heeft er voor geleerd om met het onbewuste van de client te kunnen werken. Zo ontstaat er een verdieping die in normale coachingsgesprekken niet aan bod komt.

 

 

Meer dan coaching

In sommige gevallen is er meer nodig dan alleen coaching. Je voelt misschien dat je gedeprimeerd bent, niet los kunt komen van bepaalde (negatieve) gedachten, gevoelens of gedrag. Je valt terug in oude patronen terwijl je die juist zou willen doorbreken. Zolang deze situatie niet wordt aangepakt zal het coachingstraject niet maximaal benut kunnen worden.

 

De Analytisch coach beschikt over de vaardigheden om te onderzoeken of er belemmerende factoren zijn die eerst opgeruimd moeten worden. Vaak liggen deze in de trant van “oud zeer” of in het verleden opgedane ervaringen. Dit vraagt om een meer diepgaande begeleidingsvorm. Analytische therapie is zo een begeleidingsvorm.

Meer over Analytische therapie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytische therapie is diepgaander dan  Analytische coaching.

 

Het is een begeleidingsmethode die zich richt op het verwerken van verlies, inzicht verkrijgen en doorbreken van belemmerende overtuigingen en onbewuste (gedrags)patronen.

 

Wij zijn gespecialiseerd in zowel Analytische therapie als Analytische coaching.

 

Lees meer over Analytische therapie