categories

Accreditatie en beroepsverenigingen

Met het oog op de voortdurende kwaliteitsverbetering en bevordering van vakbekwaamheid in mijn beroepsuitoefening ben ik geregistreerd en aangesloten bij de volgende organisaties.

 

 

Pedagogisch Psychologisch Centrum

Dit centrum verzorgt de 4 jarige post HBO / universitaire deeltijdopleiding tot Analytisch Therapeut. Lees hier meer over mijn registratie, studie eisen, beroepsvereniging en andere onderwerpen.

 

Na de opleiding volgde ik bij dit centrum de studie,  bij- en nascholingsdagen:

  • ‘Angst voor de dood'. Verzorgd door psycholoog-psychoanalyticus, Quin van Dam. Verbonden aan het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI)
  • 'Emoties bij jongeren' over schaamte, schuld en het geweten. Verzorgd door Dr. Frans Schalkwijk. Verbonden aan het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI)
  • 'Verlies en rouw'. Verzorgd door mevrouw Dr. Solange Leibovici. Zij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde op het gebied van literatuur en psychoanalyse.  Zij schreef het boek 'Het vergeten gezicht'.
  • 'De tekening als beeld van gehechtheid en affectregulatie'. Verzorgd door Mevr. Dr. Froukje M.E. Slijper. Zij werkte als psychotherapeut/psychoanalytica van 1970 tot 2000 op de afdeling kinderpsychiatrie van het Erasmus MC /Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam en van 2000 tot 2013 in de kinderstaf van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut. (NPI)
  • 'Omgaan met ziekte en verlies'. Imaginatie kan mensen met ziekten als kanker helpen zichzelf te (her-)vinden en verwarring en ontreddering - die ziekte vaak met zich meebrengt - te hanteren. Belangrijk hierbij is het behouden en herwinnen van waardigheid, vertrouwen en zelfregie. De verbeelding is de directe weg naar innerlijke bronnen waaruit geput kan worden voor het verwerken van emoties en het hervinden van levenskracht en eigenwaarde. De cursusdag werd verzorgd door Drs. Jan Taal van de school voor imaginatie.
  • 'Beelden van Seks'. Zelfs als wij alleen zijn kan in alles wat in ons bewustzijn leeft, een meer of minder seksuele lading mee vibreren. En kunnen we kiezen of we die lading naar voren willen halen, of juist niet. In de therapeut-cliënt-relatie kennen we de erotische overdracht en tegen-overdracht, een complex gegeven wat waarschijnlijk niet heel vaak met woorden uitgewerkt wordt. Maar als we het onbewuste de ruimte willen geven, dan hoort het seksuele er helemaal bij. Seksuologen ervaren in nascholingen van therapeuten dat juist het seksuele een onderwerp kan zijn waarin men de eigen beperkingen en blinde vlekken het minst scherp in beeld heeft. Creatieve en expressieve werkvormen zijn daar geschikt voor, en ook de tekenanalyse biedt een weg naar onbewuste drijfveren en patronen die via de tekening helder kunnen worden. Het bezig zijn met beelden kan vrijheid creëren voor de seksuele emotie. In deze workshop kan materiaal uit de eigen binnenwereld, uit casuïstiek en uit beeldende kunst aanleiding zijn tot reflectie. De cursusdag werd verzorgd door Jelto Drenth en Gea Bijzitter.
  • ‘Overdracht, tegenoverdracht en projectieve identificatie'. Verzorgd door psycholoog-psychoanalyticus, Quin van Dam. Verbonden aan het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) en het RINO

Vereniging Tekentaal


De beroepsvereniging voor:

- tekentherapeuten

- coach beeldtaal

- tekentaaldocenten

De vereniging behartigt de belangen van deze beroepsgroepen. Lees hier meer over mijn registratie, studie eisen, beroepsvereniging en andere onderwerpen.

 

Na de opleiding volgde ik bij dit centrum de studie,  bij- en nascholingsdagen:

  • 'Coach Beeldend'. Coaching dmv van beeldende technieken
  • 'Leren doorvragen' om de angst en de weerstand achter de hulpvraag te ontdekken en mee te nemen in het behandelplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Menselijke wezens zijn

deel van een geheel,

door ons universum genoemd,

een deel dat begrensd is door ruimte en tijd.

 

We ervaren onszelf, door onze gedachten en gevoelens,

als afgescheiden van de rest -

een soort optische misleiding van het bewustzijn.

 

 

 

Deze misleiding is een

gevangenis voor ons,

beperkt tot onze

persoonlijke verlangens

en tot het tonen van liefde en aandacht

voor enkele personen die het dichtst

bij ons staan.

 

 

Het is onze taak om onszelf

te bevrijden uit deze gevangenis

door onze cirkels van mededogen te verruimen,

door alle levende wezens te omarmen,

evenals het geheel van de

natuur in al haar schoonheid.”

 

 

 

- Albert Einstein -